top of page
Canola field HR.jpg

โซลูชั่นพืชผล

Fresh Organic Vegetables

เรามีโซลูชั่นอะไรบ้าง?

เซ็นทอร์ โอเชียเนีย เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัสดุเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัยซึ่งให้ประโยชน์มากมาย มักใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงหลายชนิดแต่ก็สามารถนำมาใช้ด้วยตัวเองได้เช่นกัน
 
สำหรับการแจกแจงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และเพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สำหรับการครอบตัดเฉพาะมากขึ้น โปรดดูส่วนเฉพาะสำหรับการครอบตัดนั้น
 
พืชผลแต่ละชนิดมีวัสดุเคลือบฟิล์ม แป้งผสม สีและสารกระตุ้นชีวภาพที่หลากหลาย ซึ่งปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ

crop solutions
bottom of page