top of page

บริการทดสอบทางเทคนิคของเมล็ดพันธุ์

Centor Oceania R&D Lab

ที่ Centor Oceania เราทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระจำนวนหนึ่ง และสามารถให้บริการที่หลากหลายขึ้นเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ การเคลือบเมล็ด และวัสดุต่างๆ 

 

เสนอเป็นบริการคือ;

  • การประเมินความแข็งแรงและการงอก 

  • การทดสอบการขจัดฝุ่น 

  • การทดสอบการขัดถู 

  • การทดสอบความสามารถในการไหล

  • การทดสอบความสามารถในการปลูก 

  • การวัดความครอบคลุมเมล็ด

  • การวิเคราะห์ทางสเปกโตรกราฟี

  • การแจงนับทางชีวภาพ 

 

ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของเราพื้นที่สมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

Research and Development Centor Oceania
Technical Services Centor Oceania
VIM Centor Oceania
Technical Services Centor Oceania
bottom of page