top of page
Services Centor Oceania

ความรู้ทางเทคนิค

โปรแกรม R&D ของเรามุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี และความรู้เฉพาะทางเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมการทดสอบอย่างเข้มงวด รวมถึงความเป็นพิษต่อพืช ความคงตัว การขจัดฝุ่น ความสามารถในการละลาย และความสามารถในการไหลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานจะประสบความสำเร็จ
 
เรามีทีมวิจัยหลากหลายสาขาวิชาซึ่งครอบคลุมด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา เราสามารถเข้าถึงวัสดุใหม่ๆ ได้เมื่อออกสู่ตลาด และความเข้าใจในการใช้งานจริงของระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
 
แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของคุณ บุคลากรของเราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณ
corn%2520trial%25208_edited_edited.jpg

บริการของเรา

บริการ
Services Centor Oceania
bottom of page